Teatro do Noroeste
<- Volver

Compoñentes

Componentes

Luma Gómez, actriz cunha longa e prolífica carreira profesional. Traballou en diversas e importantes compañías de teatro, así como en diversas montaxes do Centro Dramático Galego en papeis protagonistas. Fixo importantes papeis cinematográficos con produtores do Estado e de Galicia. É actriz habitual en programas e series da TVG.

Eduardo Alonso posúe unha das máis amplas e fructíferas traxectorias dentro do teatro profesional. Dirixiu máis de 40 espectáculos na súa xa dilatada carreira. É coautor de importantes versións teatrais como O enfermo imaxinario ou Medea publicadas por Edicións Xerais. E é autor de diversos textos, postos en escena por Teatro do Noroeste. Foi o primeiro director do Centro Dramático Galego e en 1985 foi nomeado polo Ministerio de Cultura, membro do Consejo Nacional de Teatro, por designación directa. Un espectáculo da súa dirección: As alegres casadas, de W. Shakespeare, recibiu o premio “Compostela” ao mellor espectáculo teatral da temporada galega. Rei Lear de W. Shakespeare, versionada por Eduardo Alonso e Cándido Pazó, recibiu o premio “Compostela” á mellor versión teatral en língua galega.  

•   Eduardo Alonso 
•   Luma Gómez 
•   Eva Alonso 

Co Teatro do Noroeste teñen colaborado:

•   Elina Luaces 
•   Manuel Guede 
•   Paco Conesa 
•   Emilio Cao 
•   Gonzalo M Uriarte 
•   Cándido Pazó 
•   Rosa Álvarez 
•   Antonio Durán Morris 
•   Mabel Rivera 
•   Diego Varela 
•   Ernesto Chao 
•   Marisa Soto 
•   Tuto Vázquez 
•   Rosa Míguez 
•   Guillermo Rodríguez 
•   Cristina Pardo 
•   Antonio F Simón 
•   Belén Constenla 
•   Monti Castiñeiras 
•   Matilde Blanco 
•   Paco Campos 
•   Santiago Prego 
•   Imma António 
•   Miguel Pernas 
•   Xoaquín Lens 
•   Fernando Alonso 
•   Iago Seara 
•   Xosé Manuel Beiras 
•   Carlos Blanco 
•   Raúl Varo 
•   Xerardo del Río 
•   Pepe Soto 
•   Victoria Pérez 
•   Brais Morán 
•   Fernando Tato 
•   Jacobo Bugarín 
•   Tino Viz 
•   Bernardo Martínez 
•   Chedes Suárez 
•   Carlos Mosquera Mos 
•   Maxo Barjas 
•   Xan Casas 
•   Christian Escuredo 
•   Ramón Orencio 
•   Brandán Lourenzo 
•   Fernando González 
•   Julia Méndez 
•   Julia Sánchez 
•   Xavier Estévez 
•   Aitor Rei 
•   Omar Rabuñal 
•   Antela Cid 
•   Sara Casasnovas 
•   Alejandro Carro 
•   Equipo Taetro 
•   Manuela Varela 
•   Xosé Vilarelle 
•   Crisol Chas 
•   Chefa Alonso 
•   Miguel Anxo Murado 
•   Carmela Montero 
•   Óscar Canal 
•   Luisa Veira 
•   Elena Atienza 
•   Belén Arnejo 
•   Juan Udaondo 
•   Dolores Centeno 
•   Laura Míguez 
•   Títeres Cachirulo 
•   Roberto Taboada 
•   Lino Braxe 
•   Cristina Yáñez 
•   Silvia de Marta 
•   Miguel Ángel Remiro 
•   Ana Bruned 
•   Fernando Vallejo 
•   Miquel Insua 
•   Nini True 
•   J Méndez 
•   Felisa Segade 
•   Andrea Pena 
•   Ana Santos 
•   César Seijas 
•   Sabela Hermida 
•   Clara Gayo 
•   Mónica Camaño 
•   Casilda Alfaro 
•   Carlos Alonso